Monday, January 31, 2011

ม. ราชภัฏเพชรบุรี แวะมาเยี่ยม

พรุ่งนี้ ๑ กพ ๒๕๕๔ ม. ราชภัฏเพชรบุรี จะแวะมาเยี่ยม
ปรีเทส
ยินดีต้อนรับ สุภาพชน สุชน ผู้ที่มีคุณธรรมนำความรู้ ค้ำชูสังคม
แวะมา ก็แจ้งด้วยน่ะครับ

คณะวิทยาศาสตร์ ม. ราชภัฏเพชรบุรี
รอสักครู่ กำลังเตรียมรูป

กรุณากด คำสำคัญ ข้างล่างนี้ ตรง การจัดการกากกัมมันตรังสี หรือ ไกลปืนเที่ยง ครับ
พวกท่านมาได้จังหวะพอดี สวนทางกันพอดีกับ ผสทน. ทั้ง ๒พี่ครับ ใบไหนใบล่าสุดครับ
คำถามที่ดีครับ พี่ตอบไม่ได้ เดี๋ยวจะถามให้น่ะครับ
Ds คืออะไรครับ
surface dose rate ครับ อันเดียวกับ contact dose rate ครับผม

No comments:


View My Stats

ฅ ร ม ๓