Tuesday, June 28, 2022

time line

#time_line
#covid_19
#unix
#FreeBSD
#C

นานมาแล้ว ไวไวนี้เอง สักประมาณปี ค.ศ 2019 เกิดโรคร้ายระบาดไปทั่วโลก 

เขาว่าระบาดทั่วโลก ก็เชื่อ แต่ก็ยากจะไปพิสูจน์ว่าจริงเท็จประการใด

ที่บ้านเราเรียกขานกันว่า โควิด-19 เขียนอย่างนี้แหละ ออกเสียงว่า โค-หวิด-สิบ-เก้า ฝรั่งเรียกว่า covid-19

มาตรการมากมายนัก ที่ออกมาเพื่อ 'ป้องกัน' ไม่ให้คนไทยได้รับโรคร้ายนี้ ไม่ให้คนไทยเป็นโรคร้ายนี้ ไม่ให้คนไทย 'ติดโรค' นี้

หนึ่งในนั้นคือการบันทึก time line ของแต่ละคน สำหรับทุก ๆ การเคลื่อนที่จากที่อยู่หนึ่ง ไปอีกที่อยู่หนึ่ง

แว่วมาว่า จะได้รู้ได้ว่า, ในกรณีที่ 'ติดโรค' มา, ไปรับมาจากที่ไหน เพื่อจะได้สืบย้อนกลับต่อไปอีกว่า ตรงไหนหรือที่ไหนนั้น มีใครมาอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วบ้าง แล้วจะได้สืบย้อนต่อไปอีกว่า แต่ละคน ณ 'ตรงไหนแรก' นั้น มาจากไหน 'ติดโรค' หรือไม่? เพื่อกักตัวโรคร้ายไว้ ไม่ให้แพร่กระจายต่อไปอีก

การสืบย้อนเช่นว่ามานี้ ต้องทำจนเจอ 'ต้นโรค'

พระเอกสำหรับวิธีนี้คือ time line ครับ

Time line เป็นการบันทึกเวลา

คนที่เล่น unix มาก่อนจะรู้ว่า ระบบปฏิบัติการจะส่งค่าคืนกลับมาให้ผู้ขอใช้บริการได้ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น วัน เดือน วันที่ เวลา ปีค.ศ แค่ส่งคำขอไปเหอะ

ทว่า มันต้องเขียนเป็นโปรแกรม ถ้าเราไม่ได้นั่งหน้า terminal

ตัวโปรแกรม อยู่ที่ท้ายเอกสารนี้แล้ว
ที่ให้แปลกใจก็ตรงที่ ตอนท้ายก่อนจบโปรแกรม ต้อง clean up ซึ่งในที่นี้ก็เพียงคืนหน่วยความจำที่เบิกจากระบบฯมาในทีแรกนั้น เท่านั้นเอง

แปลกใจตรงที่ว่า มันดันตี error ออกมา ถ้าไปคืนเข้า 😹😹😹

ตามนี้ครับ

#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
 time_t *tp, fl;
 char *when;
 struct tm *fmani;

 tp = (time_t *)malloc(sizeof(time_t *));
 when = (char *)malloc(sizeof(char *));
 fmani = (struct tm *)malloc(sizeof(struct tm *));

/*
 easy reading
 */

 fl = time(tp);
 fmani = localtime(tp);
/*
 They, both asctime(fmani)
 and ctime(tp), work.

 when = asctime(fmani);

 */

/* fmani->tm_hour += 7;
   no need
*/
 when = asctime(fmani);

/*
 Again, for easy reading.
 */

 printf("%s",when);

/*
 Cleaning up.
 */

 /* No need for this compiler
 free(fmani);
 free(when);
 free(tp);
*/
 return 0;
}
    
ผลลัพธ์ที่ได้ก็ชัดเจน ตามรูปครับ ตัวคอมไพล์เลอร์ที่ใช้ก็ตามในรูปครับ

ตั้งใจจะเขียนนานละ แต่มัวยุ่ง ๆ อยู่เลยไม่ได้เขียนสักที แม้แต่ตอนนี้ก็ต้อง 'ตัดใจ' มาเขียน

Thursday, January 4, 2018

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

ลพ๐

e mail, e mail addres

วันนี้ ขออนุญาตเขียนเรื่องโบราณๆกันสักนิด เขียนเป็นวิทยาทานสำหรับญาติๆถิ่นเกิด ถิ่นที่อยู่อาศัย พอให้ไม่ได้อายใครเขาเมื่อพูดถึง อีเมล์

แต่ก่อนอื่น ขอเริ่มที่แป้นพิมพ์ที่เป็นตัวอักษรโรมันกัน

ตัวอักษรโรมันนั้นได้แก่ตัว A,B,C,...,Z,a,b,c,...,x,y,z,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 และอักขระพิเศษบางตัวเช่น @ _ . $ & * พวกนี

ปกติแป้นพิมพ์ภาษาพวกนี้จะเป็นตัวเขียนเล็ก เวลาที่ต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้องกดปุ่ม shift หรือ ยกแคร่ขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ดีด เวลาเขียนเขาก็นิยมใช้ตัวเขียนเล็ก (ต่อไปจะเรียกว่า ตัวเล็ก) ต่อเมื่อขึ้นประโยคใหม่ หรือเป็นคำเฉพาะ จึงจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ (ต่อไปจะเรียกว่า ตัวใหญ่)่

ถ้าเคยเขียนเรียงความ จะเข้าใจว่า ต่อเมื่อขึ้นประโยคใหม่เท่านั้นถึงจะใข้ ตัวใหญ่ เพียง 1 ตัว แล้วก็เป็น ตัวเล็กหมดทุกตัว จนจบประโยคด้วย period (หรือ บางทีก็ออกเสียงว่า dot) ซึ่งก็คือ จุด .

ตัวหนังสือพวกนี้ จะพอมีที่ทำให้สับสนบ้างบางครั้ง ก็มี ตัว l กับ เลข 1 ตัว o กับ เลข 0 ตัว l กับ ต้ว I (ตัว i ใหญ่) ต้ว s กับ เลข 5 ซึ่งเราต้องแยกให้ออกให้ได้

ท่านต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อน

รูปแบบการเขียน e mail

e mail หรือ e mail address นั้น มีรูปแบบการเขียนง่ายๆ สามส่วน ที่เขียนติดกันไปโดยไม่มีช่องว่างคั่น ดังนี้

<ชื่อ>@<โดเมน>

โดยที่ <ชื่อ> และ <โดเมน> นั้น เวลาใช้งาน ไม่ต้องมีวงเล็บแหลมเปิดหัวปิดท้าย   ทั้งสองส่วน มีกฏในการกำหนดไว้ คร่าวๆดังนี้

<ชื่อ>  กำหนดว่าตัวแรก ต้องเป็นอักษรเท่านั้น ต้วถัดมาจะเป็นอะไรก็ได้ รวมทั้ง _ และ . (จุด)  ยกเว้น ตัวว่าง (space) กับ ตัวแอ็ด (@) และอักขระพิเศษอืนอีกบางตัว ที่มีไม่ได้

ภาษาอังกฤษนั้น เขาเขียนเป็นคำๆไป แต่ละคำ แยก กัน ด้วย ช่อง ว่าง จบ ประ โยค ด้วย จุด.  ผิดกับภาษาไทยที่เขียนติดกันเป็นพรืดไปไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนอะไร ดังนั้น ตัวว่าง หรือ space จึงไม่สามารถใช้กับ <ชื่อ> ได้

ส่วน ตัวแอ็ด นั้น ใช้เป็นตัวแยกระหว่าง <ชื่อ> และ <โดเมน> การใช้ ตัวแอ็ด ในส่วนของ <ชื่อ> จึงทำให้ e mail address นั้นผิดไป

<โดเมน>  รูปแบบมีเพิ่มเติมมาจากส่วนของ <ชื่อ> ดังนี้

<โดเมน> = <ชื่อโดเมน>.{TLD}.

<ชื่อโดเมน> นั้น ใช้กฏเกณฑ์เดียวกับการกำหนด <ชื่อ>  แต่ตรงส่วนนี้ หากเราใช้บริการฟรี เราไม่ต้องยุ่งยากในการสร้างขึ้นมา ให้ใช้ของผู้ให้บริการฟรีนั้นได้เลย

. จุดน้้น ต้องเขียนเป็น .  จะเขียนอย่างอื่นไม่ได้

{TLD} นั้น คือ Top Level Domain name ที่เขากำหนดมาแล้ว เราไม่ต้องวุ่นวายสร้างขึ้นมาใหม่  ที่คุ้นๆตากันดี ก็มีเข่น 

com
org
net
mil

สมัยใหม่ ตรงส่วนนี้มี country code เพิ่มมาอีก ซึ่งไม่จำเป็นต้องรับทราบในตอนแรกนี้

สำหรับ . (จุด) อันหลังสุดที่อยู่ถัดจาก {TLD} นั้น ไม่เติมลงไปให้เต็ม ก็ได้ และส่วนใหญ่ก็ไม่มีคนธรรมดาทั่วไปเขาเติมลงไป ในนี้เพียงแค่บอกไว้ให้ครบส่วนเท่านั้น

ตัวอย่าง

เพื่อให้เห็นภาพ ขอยกตัวอย่างมาพอเข้าใจง่ายๆ ดังนี้  ขอเริ่มจากส่วนของ <โดเมน> ก่อน เพราะมันคงที่ ไม่ต้องแก้ไขอะไร

หากท่านใช้บริการของ hot mail ตรงนี้จะเป็น hotmail และส่วนของ {TLD} จะเป็น com ดังนั้น <โดเมน> จึงสามารถเขียนลงไปได้เป็น

hotmail.com. หรือ
hotmail.com

หากท่านใช้บริการของ yahoo mail ตรง <ชื่อโดเมน> ก็เป็น yahoo และเช่นเดียวกับผู้ให้บริการฟรีทั่วไปที่ {TLD} มักจะเป็น com อันหมายถึง commercial ดังน้้น <โดเมน> จึงสามารถเขียนลงไปได้เป็น

yahoo.com. หรือที่ใช้กันทั่วไปเป็น
yahoo.com

สำหรับผู้ให้บริการที่รู้จักกันแพร่หลายขณะนี้เช่น google mail นั้น ตรง <ชื่อโดเมน> เขาใช้ gmail ด้วยเหตุผลเดียวกับผู้ให้บริการฟรีทั่วไป <โดเมน> จึงเขียนเป็น

gmail.com. หรือ
gmail.com

ก่อนที่จะก้าวต่อไป ขอขมวดสิ่งที่ได้เขียนมาเอาไว้ พอให้ได้ ภาพ ของ e-mail address ตามตัวอย่างที่ได้ยกมาดังนี้

<ชื่อ>@hotmail.com
<ชื่อ>@yahoo.com
<ชื่อ>@gmail.com

<ชื่อ>
ต่อไปเรามาดูในส่วนของ <ชื่อ>  ส่วนที่เราสามารถกำหนดเองได้  ผมขอยกตัวอย่างของผมเองมาให้ดูก็แล้วกัน

ตัวผมเอง นามสกุล ศรีโยธา สะกดเป็นตัวโรมันเป็น sriyotha ตอนตั้ง e-mail นั้น ผมใช้นามสกุลนี่แหละ แต่สลับเอาคำแรกไปไว้ท้ายสุด เป็น  yothasri

ความที่เป็นแฟนหมากรุกฝรั่งชนิดเข้าเส้นเลือด คำ sri จึงแผลงเป็น ski ไปซะ ดังนั้นส่วนของ <ชื่อ> ขณะนี้จึงเป็น

yothaski

แล้วก็แปลงร่างต่อไป จาก yothaski เป็น jotahski (ในเยอรมัน ตัว yo เขาออกเสียงไม่ได้ หากต้องการให้ได้เสียง โย เขาแนะให้ใช้ตัว jo แทน) และเป็น jotawski ในที่สุด ดังนั้น e-mail address ของผม เมื่อใช้บริการของ google mail จึงเป็น

jotawski@gmail.com

และที่นับว่าโชคมหาศาลคือ ชื่อนี้ ไม่มีใครใข้มาก่อน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงเกิดประโยชน์กับผู้ที่ยังไม่ประสาอะไรกับเรื่องนี้ บ้าง ไม่มากก็น้อย หากมีอันใดขาดตกบกพร่องไป ผมขอน้อมรับไว้ด้วยความเต็มใจยิ่ง ส่วนคุณงามความดีผมขอยกให้กับคุณแม่คุณพ่อทุกท่าน ครูบาอุปัชฌาจารย์ทุกท่าน เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลายที่ทำให้มี jotawski@gmail.com ขึ้นมา และที่จะขาดไม่ได้คือ "พระคุณของแหล่งเรียนมา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย"

ข้อเขียนนี้ เขียนขึ้นด้วย text editor ของ android nexus 7  และแท้บเล็ตนี้ก็ได้รับเป็นของขวัญเมื่อราวๆห้าปีที่แล้ว

เนื้อหาสาระนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ลพ๐

ขอมอบเป็นวิทยาทาน ให้กับเพื่อนบ้านทั่วไป ให้กับทุกๆท่าน

Tuesday, March 28, 2017

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑๐๐ ปี

พระสัมโมทนียกถา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ประทานในพิธีบำเพ็ญกุศลวาระ ๑๐๐ ปี
แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ขออำนวยพร ​
คุณหญิงนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ท่านอธิการบดี, คณะผู้บริหาร,
คณาจารย์, บุคลากร,
นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน ทุกท่าน.

​อาตมภาพรู้สึกชื่นชมยินดี ที่ได้มาอยู่ท่ามกลางสาธุชนชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่าน  ในวาระที่มหาวิทยาลัยจะเจริญอายุครบ ๑๐๐ ปี  การที่ท่านพร้อมเพรียงกันมาบำเพ็ญกุศลฉลองมหาวิทยาลัย และตั้งจิตอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  สองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของประชาชาติไทย และโดยเฉพาะของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้ นับได้ว่าเป็นประเดิมแห่งการสมโภชมหาวิทยาลัยอันจะมีต่อไปในวันพรุ่งนี้ กล่าวได้ว่าทุกท่านเป็นคนดี เพราะธรรมพื้นฐานอันเป็นภูมิของสัตบุรุษคนดี คือความกตัญญูกตเวที

​ท่านทั้งหลายทราบดีแก่ใจแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นด้วยพระราชประสงค์ใด อาตมภาพขอย้ำเตือนในมงคลวาระนี้อีกครั้งหนึ่งว่า เพราะทรงพระราชปรารถนาความเจริญวัฒนาแก่ประเทศชาติ ด้วยหลังจากทรงปฏิรูประบบราชการในแผ่นดินสยาม จนอาจเรียกได้ว่าพลิกแผ่นดินให้สยามเป็น “อารยประเทศ” แล้ว ก็ต้องทรงสร้าง “อารยชน” ให้บังเกิดขึ้นเป็นกลจักรสำคัญแห่งระบบราชการของพระองค์ โรงเรียนมหาดเล็กที่ทรงสถาปนาขึ้นนั้น คือสถานบ่มเพาะข้าราชการรุ่นแรกๆ ของสยามตามพระบรมราโชบาย ความเป็นอารยะนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากบุคคลปราศจาก “ปัญญา” โรงเรียนชั้นสูงแห่งนั้นได้สรรค์สร้างปัญญาชน เป็นกำลังแห่งบ้านเมืองมาได้พอสมควรแก่กาลสมัย

​วันเวลาล่วงไปไม่นาน สมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จสวรรคตล่วงลับไป แต่ก็ยังนับเป็นมหาโชคของชาวไทย ที่ได้มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัจฉริยบุรุษ เป็นปราชญ์ของโลก เสด็จผ่านพิภพสืบราชสันตติวงศ์ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเร่งขยายกิจการโรงเรียนมหาดเล็กขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชนชาวสยาม ในนามว่า “โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ท่านทั้งหลายสังเกตถ้อยคำบ้างหรือไม่ ว่านามของสถาบันนั้นไม่ได้ทรงใช้เป็นพระปรมาภิไธยส่วนพระองค์ หากแต่ทรงตั้งพระราชหฤทัยถวายไว้เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ แม้การสถาปนาโรงเรียนชั้นอุดมศึกษาเช่นนี้จะเป็นเกียรติยศพิเศษแห่งแผ่นดินใหม่ เป็นปฐมราชกรณียกิจยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้น ในระยะเวลาที่เสวยราชย์ได้เพียง ๒ เดือนเท่านั้น แต่ด้วยพระราชหฤทัยกตัญญูกตเวที กลับมิได้ทรงพระราชปรารถนากิตติศัพท์ส่วนพระองค์ หากทรงยกถวายไว้ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระปิยมหาราช ทั้งยังพระราชทานพระราชทรัพย์ เป็นทุนประเดิมมหาศาลที่เหลือจากการสร้างพระบรมรูปทรงม้า พระราชทานที่ดินอันกว้างใหญ่ไพศาลนับพันไร่ พระราชทานพระบรมราโชบายและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ พระราชทานสรรพสิ่งซึ่งจะลงหลักปักฐาน เป็นมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตกาล

​ตราบกระทั่งวันที่ ๒๖ มีนาคม เมื่อ ๑ ศตวรรษก่อน มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาให้เริ่มต้นหยัดยืน ทรงใช้คำในพระบรมราชโองการประกาศว่า ทรง “ประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” คำว่าประดิษฐานนั้นแปลว่าตั้งให้ยืนหยัดขึ้นพร้อมที่จะออกเดินหน้าต่อไป ขอให้พึงสังเกตอีกครั้งว่าแม้วาระที่จะออกพระปรมาภิไธยในรัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็นพระเกียรติยศจำเพาะพระองค์ได้ชั่วกัลปาวสานก็กลับไม่ทรงกระทำ ยังคงทรงออกพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถอีกตามเคย ผู้คนทั้งหลายทุกวันนี้ เมื่อเอ่ยถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็คงระลึกถึงสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นต้น เฉพาะผู้ทราบประวัติถ่องแท้จริงๆ จึงจะระลึกถึงสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นลำดับต่อมา

​หลายท่านคงเริ่มสงสัยว่า อาตมภาพย้ำเตือนเช่นนี้ซ้ำๆ ต่อท่านทั้งหลายด้วยเหตุใด ขอเฉลยว่า เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานแห่ง “ความกตัญญูกตเวที” คำว่ากตัญญูคือรู้คุณท่าน คำว่ากตเวทีคือสนองคุณท่าน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงสนองพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่ทรงพระราชปรารภจะให้มีมหาวิทยาลัย แม้การไม่ทันสมพระราชประสงค์ก็สิ้นรัชกาลที่ ๕ เสียก่อน แต่สมเด็จพระบรมราชโอรสก็ไม่ทรงละเลยที่จะสืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อประชาชนชาวสยาม จึงทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท ทรงพากเพียรฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคนัปการ อันกีดขวางการมีมหาวิทยาลัยให้พ้นผ่านไปได้ จนก่อร่างสร้างเป็นสถาบันอันมีเกียรติยศใหญ่เช่นนี้ในบัดนี้ ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่ทรงพระราชประสงค์ให้ใครมายกย่องสรรเสริญพระองค์ แต่ทรงพร้อมจะประกาศให้เป็นปิยมหาราชานุสรณ์สืบไป นาม “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จึงมีความหมายลึกซึ้งและสูงส่งยิ่งนัก ทั้งในด้านที่มาและด้านอุดมการณ์

​หากว่าท่านทั้งหลาย ปรารถนาจะได้รับมงคลพรให้บังเกิดแก่ตนและบังเกิดแก่มหาวิทยาลัยของท่าน ขอท่านจงพินิจพระราชจริยาสัมมาปฏิบัติของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ทรงประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ดีแล้วเมื่อร้อยปีก่อน พระองค์ทรงพระกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถอย่างไร ขอท่านทั้งหลาย จงมีความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอย่างนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ไว้ด้วยลักษณะปิดทองหลังพระ ไม่มีพระราชประสงค์เพื่อออกพระนามของพระองค์เอง แต่กลับมีพระราชประสงค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไทย เพื่อกุลบุตรกุลธิดาถึงพร้อมด้วยปัญญา เพื่อเชิดชูพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างไร ขอท่านทั้งหลายจงมีอุดมการณ์เต็มเปี่ยมในการประกอบกิจการงานและการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยนี้ อย่างนั้นเถิด

​สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานพระพุทธานุศาสนีสั่งสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ปรารถนาจะทราบว่ามงคลที่แท้เกิดขึ้นได้อย่างไรไว้ถึง ๓๘ ประการ แต่ในโอกาสนี้ มี ๒ ประการ ที่อาตมภาพขอเชิญมากล่าวต่อทุกท่าน ไว้ให้ปรากฏแจ้งชัดแก่ใจ กล่าวคือ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอันอุดม สถาน ๑ และความกตัญญู เป็นมงคลอันอุดม อีกสถาน ๑

​ขอท่านทั้งหลายจงบูชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และด้วยความขยันหมั่นเพียรต่อการงานและการศึกษาเล่าเรียน ขอท่านทั้งหลายจงกตัญญูรู้คุณของทั้งสองพระองค์ ตลอดจนบุพการีและบูรพาจารย์  ผู้มีพระคุณต่อมหาวิทยาลัย ด้วยการสืบสานพระบรมราชปณิธานและปณิธานทั้งนั้น เพื่อสร้างปัญญาชน และสร้างแผ่นดินไทย ให้เป็นแผ่นดินแห่งความรู้คู่คุณธรรม เพื่อบ้านเมืองของเราจะได้ดำเนินรุดหน้าไปบนหนทางของความดีงาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างสิ่งวิเศษที่คนทั้งหลายไม่เคยคิดว่าจะเกิดมีขึ้นบนแผ่นดินไทยได้ ให้บังเกิดขึ้นแล้วบนแผ่นดินนี้ นั่นคือมหาวิทยาลัย ฉะนั้น ความผาสุกยั่งยืนของโลกนี้ก็อาจเริ่มต้นขึ้นได้จากคนไทย และจากแผ่นดินไทยได้ดุจกัน ขออย่านึกปรามาสตนเองว่าไม่อาจทำสิ่งอันยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้ เพราะเท่ากับว่าท่านทั้งหลายกำลังหยุดก้าวเดินจากจุดเริ่มต้นที่ทรงประดิษฐานไว้อย่างดีแล้วเมื่อร้อยปีที่ล่วงมา

​ขอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจงวัฒนาสถาพร เป็นบ่อเกิดแห่งความงอกงามไพบูลย์ ตลอดจำเนียรกาลประวัติ สมดั่งมนัสจำนงหมายของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้มุ่งมั่นเจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สืบไปตราบนิรันดร เทอญ.

​​​​​​​​ขออำนวยพร

Monday, March 20, 2017

สุขภาพ นวด ฝ่าเท้า

จาก พท. สุนทรี 

"สุขภาพของมนุษย์"        ขึ้นอยู่กับการไหลเวียนที่ดี ของกระแสเลือดน้ำเหลือง และกระแสประสาท ร่างกายของเราเหมือนเครือข่ายการไหลเวียนที่ซับซ้อน และละเอียดอ่อนทุกส่วนเชื่อมโยงประสานงาน โดยเฉพาะเท้า เป็นช่องทางไหลเวียนขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับร่างกาย โอกาสที่จะอุดตันจากของเสียต่างๆ จึงเกิดได้ง่าย  หากไม่ขยับขยายช่องทางที่อุดตัน    ก็จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆ เป็นลำดับต่อเนื่องกันไป จนส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ธรรมชาติให้เราเดินเท้าเปล่าสัมผัสพื้นดิน ซึ่งการเดินบนทาง ที่มีกรวดหินกิ่งไม้ใบไม้จะช่วยกดนวดขยับขยายช่องทางไหลเวียนโดยอัตโนมัติ

แต่ชีวิตคน ยุคนี้ เราเดินอยู่บน รองเท้า หรือ พื้นอาคารเรียบๆ และไม่ได้สัมผัสพื้นดินเลย     หากคนดูแลสุขภาพ ไปรับการบีบนวด เพื่อขยับขยายช่องทางไหลเวียนในเท้าได้บ่อยๆ สุขภาพก็ดีกว่าคนที่ไม่ได้ บีบนวดบ้าง

แต่จะมีสักกี่คนโชคดีแบบนั้น และมีสักกี่คนที่พูดได้เต็มปากว่า  “ฉันสุขภาพดี”

    แช่เท้าในน้ำอุ่นช่วยได้อย่างไร?

    น้ำอุ่นๆ จะช่วยให้ช่องทางต่างๆ ขยายตัว ของเสียที่อุดตันช่องทางอยู่จึงมีโอกาสหลุดออก ทำให้ช่องทางไหลเวียนสะอาดโล่งขึ้นทุกครั้งที่แช่เท้าในน้ำอุ่นๆ     ยิ่งหากบีบนวดไปด้วย ก็ยิ่งทำให้เท้า กลับมาเป็นช่องทางไหลเวียน ที่ดีขึ้นโดยเร็ว เราก็มีสุขภาพ ดีขึ้นโดยเร็วได้
  
    แช่เมื่อไหร่ดี

      แนะนำให้แช่เท้าในน้ำอุ่น สัก 5-10นาที "ก่อนนอนทุกคืน" คุณจะหลับสบาย หลับลึก และไม่ต้องใช้วิธีนับแกะ หรือ ยาเคมีที่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพคุณในระยะยาว
      แช่เท้าเสร็จแล้วไม่ควรทำกิจกรรมอื่นใด เช่น ทำงานหรือดูทีวี ควรเข้านอนทันที ลงทุนแช่เท้าในน้ำอุ่น 5-10นาที แลกกับการหลับสบายหลับลึก

    จำเป็นต้องบีบนวดหรือใส่เกลือไหม?

     น้ำเกลือ ช่วยดูดซับ ประจุเสียจากร่างกายได้เทียบเท่า กับการที่เราสัมผัสพื้นดินด้วยเท้าเปล่า แนะนำให้ทำสัปดาห์ละ1-2 ครั้ง ใส่เกลือ 1-2 ช้อนชาต่อน้ำแช่เท้า 1 กะละมัง ก็เพียงพอการบีบนวดช่วยให้ของเสียอุดตันหลุดง่ายขึ้น เหมือนขุดลอกคูคลองให้น้ำไหลสะดวกขึ้น แต่หากบีบนวดไม่สะดวกเพราะติดว่าคุณอ้วนหรือเอวตึงขาตึงก็ขอให้แช่เท้าในน้ำอุ่นจัดสักหน่อย

   ขั้นตอนการบีบนวด มีดังนี้

1. สัน ด้านข้างเท้าด้านในเป็นแนวกระดูกสันหลัง บีบนวดไล่จากสันเท้าขึ้นไปถึงนิ้วหัวแม่เท้า เทียบเท่าการดูแลกระดูกสันหลังจากก้นกบขึ้นไปถึงศีรษะ จะช่วยให้ทุกๆ ระบบซึ่งเชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังทำงานดี

2. จับนิ้วเท้าแต่ละนิ้ว โยกซ้าย-ขวา-ขึ้น-ลง-หมุนๆไป-หมุนๆกลับ เทียบเท่ากับหมุนคอช่วยให้ส่งเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น

3. งอนิ้วล้วงจากโคนนิ้วเท้าขึ้นมาปลายนิ้วทุกนิ้ว เทียบเท่ากับการนวดคอและท้ายทอย ทำให้เลือดไปเลี้ยงจมูก ตา หู มากขึ้น

4. นวดหลังเท้าและข้อเท้า เทียบเท่ากับนวดกล้ามเนื้อ, เส้นเอ็น, ต่อมน้ำเหลืองของร่างกายด้านหน้าและเอว

5. นวดฝ่าเท้า ส่วนที่ชิดโคนนิ้วเท้า เท่ากับนวดบ่า ส่วนกลางเท้า คือ ระบบอวัยวะภายในช่องอก ช่องท้องช่วยให้การย่อยอาหารและขับถ่ายดีขึ้น

6. นวดข้างเท้าด้านนอก เทียบเท่ากับนวดแขนขา นวดใต้ตาตุ่ม ช่วยให้ข้อสะโพกสบายขึ้น

7. นวดบริเวณด้านข้างของส้นเท้า ทั้งด้านนอกและด้านใน ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนทั้งเพศชายและเพศหญิง สำหรับผู้ที่เข้าวัยทอง

     คุณจะได้พบกับสุขภาพที่ดี จากการแช่เท้าในน้ำอุ่น ก่อนนอนทุกคืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อายุยืนนาน...

ขอขอบคุณ พท. สุนทรี สมาชิกกลุ่ม วิดยา14ฯ ที่นำความรู้นี้มาเผยแพร่

Wednesday, January 25, 2017

ความรู้ยาไทย

ความรู้ยาไทย
พท. (แพทย์แผนไทย) สุนทรี พีรกุล  และกลุ่มวิดยา๑๔จุฬาฯ

หลักโภชนาการ กล้วยน้ำว้ามี วิตามินซี จึงเสริมช่วยรักษาไข้หวัดได้ อาหารต้องห้ามคืออาหารมีฤทธิร้อน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา กระชาย เป็นต้น

หวัดน้ำมูก เสมหะมาก ไข้ต่ำๆ ให้กินอาหารฤทธิร้อน โดยเฉพาะ น้ำขิง จะลดน้ำมูกดีมาก

ถ้าน้ำขิงผสมยาหอม จะแก้ไข้หัวลมหรือไข้เปลี่ยนฤดูได้ดี

ความหมายของไข้ 2 ชนิดนี้คือ อาการเริ่มต้นเมื่ออากาศเปลี่ยนฤดู ทำให้ร่างกายต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมากับฤดูกาลใหม่ ระยะไข้นี้ก่อนพัฒนาสู่การติดเชื้อ เป็นการสร้างภูมิของร่างกาย

ทำไมน้ำมูกและเสมหะมากเพราะภายในร่างกายเกิดภาวะธาตุไฟหย่อน คุมธาตุน้ำให้สมดุลไม่ได้ ธาตุน้ำจึงกำเริบ วิธีแก้กินอาหารฤทธิร้อนเพิ่มไฟธาตุ ถ้าไข้สูงห้ามกิน

ความรู้ที่คนในสังคมไทยขาดหายไปคือความรู้การดูแลสุขภาพเบื่องต้นด้วยสมุนไพรซึ่งบรรพบุรุษเรามีความรู้นี้

ปัจจุบันเราถูกสอนว่าป่วยหาหมอฝรั่ง

หมอคนแรกคือตัวเรา เรียนรู้จุดอ่อนจุดแข็งของร่างกายตัวเอง และปฏิบัติตัวให้เหมาะกับร่างกาย การเจ็บป่วยก็ลดลงหรือไม่ร้ายแรง

ร่างกายแต่ละคนต่างกันเพราะมีธาตุเจ้าเรือนต่างกัน

เสริม อาหารต้องห้ามไมเกรน เนื้อวัว หน่อไม้ อาหารหมักดอง และปลาหนังคือปลาที่ไม่มีเกล็ด ที่เด่นๆคือปลาดุก

ผมคัดมาจากการความรู้ของคุณหมอสุนทรี พีรกุล ที่กรุณาสละเวลามาตอบในกลุ่มไลน์  ขอขอบคุณเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วย


View My Stats